Säsong för salmonellasmitta bland katter

Publiceringsdatum : 2021-02-05

Miljöenheten i Lerums kommun får varje år in flera rapporter om salmonellasmittade katter runt om i kommunen. Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. De flesta av de insjuknade katterna kommer att tillfriskna på egen hand men vissa kan behöva vård.

En sannolik smittkälla är förmodligen småfåglar och smittan sprids oftast under senvinter/vårvinterperioden då stora mängder småfåglar samlas kring fågelborden.

Om din katt uppvisar symptom är det extra viktigt att tänka på en god handhygien efter rengöring av kattlåda och vid hantering av den sjuka katten.

Mottagligheten för infektion varierar, bland annat är små barn, äldre och immunsvaga mer mottagliga. Miljöenheten rekommenderar därför att kontakten mellan en sjuk katt och ovanstående grupper minskas under den tid som katten är smittad. Inomhusvistelse tiden närmast efter att symtom har setts hos katten kan också vara aktuellt, dels för att förhindra att en redan nedsatt katt jagar och äter ytterligare salmonellainfekterade fåglar, samt för att kattägaren skall kunna bedöma kattens status och eventuella behov av ytterligare vård.

Klicka här för att läsa mer om salmonella hos katter.