Säveåns vattenråd bjuder in till vattendragsvandring och föredrag

Publiceringsdatum : 2019-05-24

Säveåns vattenråd bjuder in till föredrag om limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn 2018 den 3 juni och till vattendragsvandring vid Valån 27 maj.

Vattenkvaliteten i Anten och Mjörn har undersökts gällande vattenkemi, biologiska värden, läkemedels-rester och mikroplast. Resultaten redovisas tillsammans med en bedömning av sjöarnas tillstånd.

  • När: 3 juni 2019
  • Tid: kl 18-20
  • Plats: Tallhyddan, Nolhaga allé 17 i Alingsås

Mer information: http://www.vattenorganisationer.se/savean/

Vattendragsvandring vid Valån 27 maj

Måndag 27 maj klockan 18. Vi träffas vid Valebråtavägen, strax norr om Brobacka i Alingsås kommun för att tillsammans titta på Valån och det som finns i ån och den omgivande skogen.

Mer information, karta och vägbeskrivning finns här.