Sävelångsbygden blir nytt EU-projekt

Publiceringsdatum : 2017-10-11

EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike beviljar 1,6 miljoner kr till ett nytt projekt för att utveckla landsbygden.

Beslutsgruppen för Leader Göteborgs Insjörike beviljade den 10 oktober medel till ett nytt projekt för att utveckla landsbygden inom Leader Göteborgs Insjörike.

  • Projektnamn: Destination Sävelångsbygden
  • Sökande: Lerums kommun

 

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla Sävelångsbygden till ett hållbart besöksmål. Området sträcker sig mellan Sävelångens södra och norra spets och involverar orterna Floda, Tollered, Nääs, Norsesund och Öijared. Projektet vill ta ett helhetsgrepp kring området och skapa en plattform där man samlar de olika aktörerna (offentliga, privata och ideella), kvalitetssäkrar produkterna, jobbar med paketering, säljer dessa och har en struktur för mottagande. Målet är att skapa ett mer förberett och förfinat besöksmål som leder till fler och nöjdare besökare. Projektet skall bland annat skapa flera besökspaket och även ett antal evenemang. Beviljade medel från Leader: 1 615 515 kronor.

För mer information om projektet

Åsa Qvist Ek, Näringslivschef, Lerums kommun på telefon 0761-28 15 50 eller Maria Jerenvik, näringslivsutvecklare, Lerums kommun på telefon 0702-03 15 36 alternativt Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, telefon: 031-44 20 20.