SCBs årliga medborgarundersökning

Publiceringsdatum : 2019-08-22

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner

I dagarna får 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan. Enkäten går ut till flera slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. Medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete

- Det är viktigt att veta vad invånarna tycker så att vi får ett underlag i vårt arbete att utveckla kommunen och därför hoppas vi att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Katarina Gustafsson verksamhetsutvecklare i kommunen.

Klicka här för att se resultat från tidigare meborgarundersökningar. 
Klicka här för att läsa mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida. 

För frågor om undersökningen kontakta Katarina Gustafsson.