Skadegörelse vid vattentäkt

Publiceringsdatum : 2020-02-19

Gråbo vattentäkt är en viktig resurs för att försörja Gråbo med rent vatten. Vattentäkten är även ett känsligt naturområde. Under de senaste dagarna har det kommit in uppgifter till kommunen att vägbommen som placerats ut på Fornminnesvägen för att förhindra motocrosskörning i vattentäkten vandaliserats.

Lerums kommun ser oerhört allvarligt på skadegörelse och olovlig terrängkörning. Motorfordon som vistas i vattentäktsområdet polisanmäls liksom skadegörelse i anslutning till vattentäkten.