Skärpt bevakning av Gråbo grustag

Publiceringsdatum : 2018-07-19

Det har kommit in många anmälningar om olovlig crosskörning i det nedlagda grustaget i Gråbo. Lerums kommun vill därför informera om att det är brottsligt att utan tillstånd köra cross, moped eller annat motorfordon i grustaget och i naturområdet runt omkring.

Förutom att störa känsligt djur- och växtliv och riskera spill och föroreningar i vattenskyddsområdet är det också mycket störande för närboende.

Kommunen kommer därför att införa extra bevakning av området under en period. Den som upptäcker olovlig körning uppmanas att anmäla detta till polisen, tel 114 14.