Lerums kommun öppnar stödboende i Stenkullen

Publiceringsdatum : 2018-05-15

Lerums kommun öppnar stödboende i Hedefors i oktober. Ett boende med inriktning mot missbruk, som erbjuder stöd och omsorg till dem som bor där.

Boendet kommer drivas som ett korttidsboende för vuxna och kan ta emot nio personer. De personer som kommer att bo där har tydliga mål utifrån sina förutsättningar, för att så snart som möjligt kunna skapa en fungerande vardag i egen bostad.

Det dagliga arbetet på stödboendena leds av en boendeföreståndare. Övergripande ledning för stödboendeverksamheten har enhetschefen. Medarbetarna som arbetar på stödboendet och med de personer som kommer att bo där, är utbildade inom psykiatri eller motsvarande.