Skogsavverkning längs E20

Publiceringsdatum : 2020-01-28

I början av februari startar skogsavverkning på E20 sträckan Tollered-Ingared. Avverkningen kommer fortgå februari-mars.

Det kan bli kortare avstängningar av ett eller två körbanor om de behöver fälla träd över E20. Dessa kommer ske under lågtrafik.

Trafikverket planerar också att stänga av rastplatsen i Tollered för att använda som upplagsyta för avverkningen. Skyltarna kommer att täckas över och rastplatsen kommer fysiskt att skärmas av med byggstaket.

Torsdag 30 januari har Trafikverket ett samrådsmöte i Ingaredsskolan klockan 17-18.30 för den planerade gång och cykelvägen mellan Ingared- Tollered. Alla är välkomna.

Kontakt

Trafikverkets projektledare Margaretha Rodin
Telefon: 010-123 28 66
Mobil: 070-509 35 37