Skolkort till gymnasieelever kan hämtas

Publiceringsdatum : 2021-08-10

Kundcenter KomIn har från och med denna veckan börjat dela ut skolkorten för de gymnasieelever som är folkbokförda i Lerums kommun och går/är antagna på gymnasieskolor utanför kommunen.

Se bifogat informationsbrev.