Skolskjuts inför läsåret 2021/2022

Publiceringsdatum : 2021-04-23

Kom ihåg att ansöka om skolskjuts senast den 15 maj för att vara säker på att få skolskjuts till skolstarten i augusti.

Ansökan gör du på vår e-tjänst på lerum.se (se nederst på sidan). Observera att du inte behöver ansöka om skolskjuts om ditt barn har ett giltigt beslut och ni bor kvar på samma adress och ditt barn går kvar på samma skola.

Information om skolskjuts för de elever som slutar i årskurs 5 och byter skola i augusti 2021

Har ditt barn haft skolskjuts så upphör den att gälla i och med att ditt barn ska börja på en ny skola.
Kvarstår behovet av skolskjuts behöver du göra en ny ansökan.

Utifrån din ansökan gör vi en ny bedömning om skolskjuts grundat på de nya omständigheterna.