Skolsköterskor på äldreboenden när Lerum vaccinerar

Publiceringsdatum : 2021-01-18

Karin Kastensson och Berit Sundvall är till vardags skolsköterskor på Lerums gymnasium. För dem var det en självklarhet att ställa upp när vaccineringen mot covid-19 startade på kommunens äldreboendena.

Sedan 5 januari vaccinerar Lerums kommun mot covid-19. Boende på äldreboenden var först ut. För att kunna utföra vaccineringen effektivt och kvalitetssäkert fick skolsköterskorna förfrågan om de kunde ställa upp.

- Det är klart vi gjorde. Vi har lång erfarenhet av att ge sprutor och här har det fungerat väldigt väl. Vi har tidigare vaccinerat mot svininfluensan och jag hoppade även in i våras i äldreomsorgen när bemanningssituationen var i ett kritiskt läge, säger Karin.

Effektiv och kvalitetssäker vaccinering

Karin och Berit har varit placerade på Tuvängen, Hedegården och Riddarsten. Andra skolsköterskor har vaccinerat på andra särskilda boenden i kommunen.

- Allt har varit perfekt förberett, från ordinering av primärvårdens läkare till vaccinhantering, hälsodeklarationer och dokumentation av äldreomsorgens medarbetare. Vi har överallt mött fantastisk vård- och omsorgspersonal ute på boendena. Det har i princip bara varit att ge sprutan i överarmen. Jag och Karin har lång erfarenhet och är trygga i vår yrkesroll, därför känns det självklart att vara flexibel i en sådan här situation, förklarar Berit.

Vid vaccinering av boende med demenssjukdom har avdelningarnas personal varit med för att skapa trygghet och lugn i vaccinationssituationen.

I februari är det dags igen

Nu är Karin och Berit tillbaka på gymnasiet. I februari ska de ut till äldreboendena igen för att ge den andra sprutan av vaccinet.

- Vi vill framhålla att eleverna hela tiden haft tillgång till elevhälsans utbud. Vid distansundervisning och rekommendationen att hålla avstånd till varandra, har vi många distansmöten, telefonsamtal och walk-and-talks, menar Karin.

Just nu utför Sektor stöd och omsorgs ordinarie medarbetare vaccinering ute bland boende som har hemtjänst och hemsjukvård.