Nyuppsatta skyltar vid dagvattendammar

Publiceringsdatum : 2019-08-06

Nu har vi satt upp skyltar vid några av kommunens anlagda dagvattendammar. På skyltarna kan du läsa om dammarnas funktion, som bland annat är att samla upp regnvatten och minska risken för översvämningar i kringliggande bostadsområden. Men de renar även vattnet, innan det leds vidare till vattendrag.

 

Dagvattendammarna är en del av kommunens dagvattenstrategi som är framarbetad för att hantera regn- och smältvatten ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Särskilt vid nybyggda bostadsområden strävar Lerums kommun efter att minska miljöpåverkan och minska belastningen på reningsverk.

Skyltarna står vid dagvattendammarna vid Huldravägen, Bergskragevägen och Naturslingan i Norra Hallsås, Lilla Bråta och Ricklehöjden.

Vill du veta mer om kommunens dagvattendammar, klicka på länken Dagvattendammar i Lerums kommun längre ner på sidan