Släng rätt för en bättre miljö

Publiceringsdatum : 2020-04-06

Vet du vad som får slängas på en återvinningsstation och vad gör du om containrarna är fulla? Vi får synpunkter och klagomål på skräpiga återvinningsstationer. Här har var och en ett stort ansvar att slänga rätt, så blir miljön bättre, både runt återvinningsstationerna och globalt.

På återvinninsstationerna kan du slänga förpackningar av olika slag, som plast, pappförpackningar och glas. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Fti, ett företag i återvinningsbranschen, som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Det är näst intill dagligt städ på de återvinningsstationer som är mest besökta. På Fti:s webbplats kan du läsa när tömning sker och hur ofta det städas. Mycket av det skräp som flyger runt på återvinningsstationerna beror på att det har lämnats skräp och grovsopor utanför behållarna. 

Vad ska slängas var?

Det är varje invånares ansvar att hantera det avfall du själv producerar. Det finns flera uppbyggda system för att underlätta för dig som invånare, men du behöver hantera avfallet rätt. Blir du osäker på var avfallet ska slängas kan du få guidning via sorteringsguiden. Du hittar länk till sorteringsguiden längre ner på sidan under Mer information.

Hushållsavfall hämtas i ditt närområde

Hushållsavfall ska det finns abonnemang för, komost kan hämtas eller självkomposteras. Då behövs en anmälan till kommunen. Du hittar länk där du kan läsa mer om hämting av hushållsavfall under Mer information.

Grovsopor lämnas på återvinningscentralen Hultet

Grovsopor, trädgårdsavfall och farligt avfall från dig som privatperson ska köras till Hultets återvinninscentral. Du kan läsa om Hultet under Mer information nedan.

Förpackningar lämnas på återvinningsstationerna

Förpackningar får lämnas på återvinningsstationer. Du behöver sortera rätt och inte lämna sortering utanför behållarna om de är fulla. Är behållaren full får du ta dina förpackningar med dig till en annan återvinningsstation eller ta hem det igen. Släng inte avfall på återvinningsstationen som inte hör hemma där. Känner du dig osäker, titta i sorteringsguiden eller läs på Fti:s webbplats. De har en sökfunktion där du kan ta reda på hur ett avfall ska hanteras. Där kan du också felanmäla dåligt städ direkt till företaget som sköter stationen.