Små barn och djur bör undvika bad vid algblomning

Publiceringsdatum : 2020-08-14

Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar.

Miljöenheten har under den gångna veckan fått in flera rapporter om misstänkt algblomning i kommunens sjöar, bland annat delar av Aspen.

Allt som är grumligt i vatten är inte alger, vattnet färgas även av andra orsaker, till exempel av pollen och bottensediment som rörts upp, men det är bra att vara försiktig om man misstänker att det rör sig om algblomning.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder så kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan där solljuset är starkast. Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Vattnet kan bli grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Det kan röra sig om allt ifrån grumligt vatten till tjocka massor av alger på ytan. Vanligen koncentreras de vid stränder och vikar. 

Vill du veta mer eller har några frågor kan du kontakta miljöenheten: miljoenheten@lerum.se eller gå in på havs- och vattenmyndighetens hemsida.
Klicka här för att komma till havs- och vattenmyndigheten.