SMHI förnyar vädervarningarna

Publiceringsdatum : 2021-03-22

Den 27 april förnyar SMHI vädervarningarna och inför nya varningsnivåer. De nya varningsnivåerna kommer heta gul varning, orange varning och röd varning, där röd är den allvarligaste graden.


Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

Varningarna kommer att utfärdas baserat på vädrets förväntade konsekvenser eller störningar i det aktuella området. På så sätt blir varningarna mer relevanta för området där du befinner dig.

Eftersom konsekvensbaserade vädervarningar är ett helt nytt varningssystem förändras också SMHIs presentation av varningarna på smhi.se och i SMHIs väderapp. Det innebär såväl ny information och utformning som nya funktioner.