Snart startar årets medborgarundersökning

Publiceringsdatum : 2021-08-20

Snart startar årets medborgarundersökning från Statistikmyndigheten SCB:s. Är du en av dem som får brev med erbjudande om att delta - ta chansen och svara på enkäten. SCB:s undersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns också frågor om vilket inflytande du som invånarna upplever att du har. Undersökningen har även frågor kring hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv. Dina svar ger värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.