Sommarlovskort till skolungdomar

Publiceringsdatum : 2018-04-27

Regeringen har nu fattat beslutet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget.

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Varje kommun får fritt välja hur eleverna ska få korten utdelade, beroende på vad som är praktiskt genomförbart i respektive kommun. Lerums kommun kommer i nästa vecka ge besked hur detta ska gå till. Merparten av skolkorten kommer med största sannolikhet att i Lerums kommun distribueras via skolorna.

Frågor och svar

Vilka elever omfattas?

Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10 (Såväl kommunala skolor liksom friskolor omfattas).

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?

Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oaktat om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller till exempel asylsökande), dessa elever ska alltså också erbjudas sommarlovskort.

Vad händer om det är något fel på korten eller om en elev tappar sitt kort?

Har eleven låtit registrera sitt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan den som registrerat kortet själv spärra sitt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill man ha hjälp kan man vända sig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud. Kommunen ansvarar inte för att byta ut defekta kort eller ordna med ersättningskort till eleverna utan ska hänvisa till Västtrafik i dessa fall.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?

Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun.