Spridning av kalk från augusti inom Göteborgsregionen

Publiceringsdatum : 2018-06-19

Vanligtvis brukar spridning av kalk, för att motverka försurningen i våra sjöar och vattendrag, ske under hösten, men i år kommer det att ske med start i augusti.

När kalket sprids via helikopter eller båt kan det damma men annars är det ofarligt. Lerums kommun är huvudman för kalkningen och köper tjänsten av GR.

Vi återkommer när vi har mer information.