Stå fast vid din åsikt

Publiceringsdatum : 2018-06-05

Vid skolavslutningen ökar risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Därför vill vi fokusera på frågan om tonåringar och alkohol för att skapa engagemang, inte minst hos föräldrar.

ungdomar som dricker ölFöräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser har nämligen stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion. Du som är förälder – fortsätt stå upp för din åsikt! Det hjälper din tonåring att avstå från alkohol.

Länkar till filmer och webbplatser

Tänk Om-film på temat ”Tre skäl att säga nej om din tonåring ber dig köpa ut”. Filmen riktar sig till tonårsföräldrar och budskapen kommer från Tänk Om. Filmen är 43 sekunder och avsändare är länsstyrelsen och din kommun. Den kan laddas ner från youtube.
Klicka här >>

Tonårsparlören har skickats ut till alla vårdnadshavare i Västra Götaland vars barn fyller 14 år under 2018. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar.
Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på http://www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok. ”Några tips till tonårsföräldrar” bifogas.