Stängd väg vid Dergården natten 7-8 oktober

Publiceringsdatum : 2018-09-20

Avstängning på del av Alingsåsvägen och Kring Alles väg Vi bygger idrottsanläggning vid Lerums gymnasium. Nu börjar arbetet med den större kranen bli klart och skall lämna arbetsområdet.

Kranen är av sådan storlek och längd att vi behöver använda området utanför det aktuella arbetsområdet för att få kranen från platsen. För att minska påverkan på trafik och framkomst så mycket som möjligt har vi valt att montera ner kranen nattid.
Det innebär att vi kommer att stänga av vägar, enligt skissen ovan, natten
mellan den 7-8 oktober cirka klockan 1-5.

Hänvisning om annan väg kommer ske och skyltningen kommer göras vid
infartslederna senast sju dagar innan avstängning. Tack för visad hänsyn under arbetets gång.