Start för sista etappen gc-väg till Öxeryd

Publiceringsdatum : 2020-08-10

Onsdag 12 augusti startar arbetet med ombyggnad av den sista sträckan av Kolborydsvägen i Öxeryd och nybyggnad av gång- och cykelväg längs samma sträcka.

Projektet omfattar ombyggnad av Kolborydsvägen och nybyggnad av gång och-cykelbana på del av sträckan till Öxeryd, cirka 550 meter, rivning av befintlig brokonstruktion och anläggning av ny valvbro i Alebäcken.

I projektet ingår också byggnation av nytt dagvattensystem, omläggning av bland annat elledningar och ny belysningsanläggning utmed gång- och cykelbanan. Två sittbänkar kommer också placeras vid gång- och cykelbanan. En ny så kallad timglasbusshållplats kommer byggas, istället för den idag befintliga busshållplatsen. Byggnationen beräknas bli klar i slutet av året.