Stöd till det lokala näringslivet

Publiceringsdatum : 2020-03-19

Hur kan vi som kommun bidra till att säkra lokala företags överlevnad i kristider?

Politikerna i Lerums kommun vill skapa ett positivt näringslivsklimat genom att erbjuda särklassig service och tillgänglighet i samtliga kontakter som våra företag har med vår kommun. Samtidigt bedrivs en seriös och opartisk myndighetsutövning.

I dessa tider har många företag och företagare svåra tider. Restriktioner, smittförebyggande åtgärder och ren rädsla gör att kundbasen, liksom efterfrågan, minskar.

Med tanke på nuvarande krissituation ser kommunens politiker nu över, i nära dialog med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG), hur kommunen kan vidareutveckla näringslivsservicen i ytterligare konkreta och handlingskraftiga åtgärder. Dessa presenteras inom kort.

Ett livskraftigt och vitalt lokalt näringsliv är en viktig stomme i ett modernt, attraktivt och välfungerande samhälle som Lerums kommun.

- Jag tycker att vi ska fortsätta att handla de varor vi brukar. Fler och fler företag i Lerums kommun erbjuder nu hemkörning av sina varor och tjänster. Ring gärna din butik och hör vad de kan göra för att underlätta din vardag. Det här gäller särskilt er som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp, och därför behöver minska de sociala kontakterna, säger Lill Jansson (L).