Stort intresse för träff kring kompetensförsörjning och integration

Publiceringsdatum : 2019-11-21

Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare? Den frågan var i fokus när Lerums och Alingsås kommuner tillsammans med arbetsförmedlingen idag arrangerade en arbetsgivarträff med närmare hundra deltagare. Syftet med träffen var att stärka arbetsgivare, hitta lösningar och utbyta erfarenheter för att möta behov hos arbetsgivare och arbetsmarknad och främja integration.

- Det finns brist på arbetskraft inom vissa branscher samtidigt som det finns en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. Ofta kan det bero på att man inte kan svenska språket tillräckligt. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hitta vägar som underlättar för arbetsgivare att anställa någon som står längre ifrån arbetsmarknaden, säger Annelie Basta, enheten för mottagande och integration, Lerums kommun.

På arbetsgivarträffen som genomfördes torsdag den 21 november möttes ett stort antal arbetsgivare för dialog kring kompetensförsörjning, samverkan och integration. Det blev utbyte av erfarenheter och samtal kring de behov som arbetsgivare och arbetsmarknaden står inför. Vad kommunerna och arbetsförmedlingen kan hjälpa arbetsgivarna med var också på agendan.

- Det är ett tillfälle att knyta nya kontakter inom och över kommungränserna för dagens och framtidens kompetensförsörjning, säger Agneta Hulthén, utbildningskoordinator, Alingsås kommun.

Träffen anordnades av Alingsås och Lerums kommuner, tillsammans med Arbetsförmedlingen, med statsbidrag från DUA, delegationen för unga och nyanlända till arbete.