Strandsskyddstillsyn vid Sävelången

Publiceringsdatum : 2021-08-26

I veckan var miljöenheten ute vid Sävelångens östra strand mellan Nääs Fabriker och Ekudden för att utföra sina årliga riktade tillsynsinsatser för att bevara strandområden.

För att syftena med strandskyddet – att tillgängliggöra för allemansrättsligt friluftsliv och goda villkor för växter och djur - ska bevaras på lång sikt och för att respekten för lagstiftningen ska upprätthållas, behöver kommunen utöva tillsyn.

Miljöinspektörer i dialog med kommunpolitiker- Utifrån allmänintresset, höga naturvärden och tidigare klagomål gör vi insatser för att säkra strandskyddet. Alla berörda fastighetsägare får brev från oss innan vi inspekterar. När vi bedömer att det är oklarheter så återkommer vi till ägarna, säger Karin Honkanen, miljöinspektör och projektledare.

Vid tillsynen noteras och prioriteras särskilt de platser där förändringar skett och dispens eller liknande saknas.

De bryggor kommunen inte hittar ägare till och som inte finns på gamla flygfoton riskerar att tas bort. Bryggor som funnits på platsen hela tiden sedan 1975 är ofta lagliga men nyare bryggor behöver ha dispens från strandskyddet, om inte resulterar det i åtgärdskrav.