Studiecirkel för anhöriga till personer med minnessvikt

Publiceringsdatum : 2021-04-23

Välkommen att digitalt, gemensamt med andra anhöriga, genomföra Svenskt Demenscentrums webbutbildning Demens ABC Plus Anhöriga.

När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en minnessvikt. Som anhörig eller god vän ställs du inför nya utmaningar. Studiecirkeln ger dig möjlighet att få mer kunskap, tips och råd om hur man kan hjälpa och stödja en person som har minnessvikt. För att ta del av hela studiecirkeln bör du vara med vid båda tillfällena.

Du behöver en dator med kamera och mikrofon, surfplatta eller telefon där du kan ta emot e-post. Använder du surfplatta eller telefon behöver ni ladda ner Teams appen. I e-posten kommer du att få en inbjudan till ”Team-möte” via en länk som du ska trycka på. Vi hjälper dig gärna innan träffarna att komma igång med Teams.

Dag: tisdag 4 maj och 18 maj klockan 10-12.

Anmälan senast 30 april

Anna Carlström, demenssjuksköterska telefon: 0302-52 23 40 eller Jessica Gustavsson anhörigkonsulent telefon: 0302-52 22 39.