Studiecirkel i hur du kan stödja person med minnessvikt

Publiceringsdatum : 2020-10-15

Välkommen att gemensamt med andra anhöriga genomföra Svenskt Demenscentrums webbutbildning: Demens ABC Plus Anhöriga.

När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en minnessvikt. Som anhörig eller god vän ställs du inför nya utmaningar.

Studiecirkeln ger dig möjlighet att få mer kunskap, tips och råd om hur man kan hjälpa och stödja en person som har minnessvikt. För att ta del av hela studiecirkeln bör du vara med vid båda tillfällena.

  • Dag: Tisdag 27 oktober & 10 november klockan 10-12.
  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum
  • Fika för 20 kronor.

Anmälan senast 20 oktober

Anna Carlström, demenssjuksköterska tel. 0302-52 23 40
eller
Jessica Gustavsson anhörigkonsulent tel. 0302-52 22 39, 

Varmt välkommen!