Svampangripna träd fälls i Seatons allé

Publiceringsdatum : 2018-03-01

Parkenheten har fått tillstånd av Länsstyrelsen att fälla 14 träd i Seatons allé. Arbetet kommer att ske under mars månad.

De träd, som är av arten lind, som kommer att fällas är angripna av stubbdyna, vilket är en aggressiv svamp. Svampen orsakar röta i stammen eller roten. Svampens angrepp minskar stabiliteten i träden, vilket bland annat kan medföra att träden blåser omkull.

Lindarna som ska fällas står inte på rad, utan de står på olika platser i allén. Det blir alltså punktinsatser. På Länsstyrelsens rekommendation kommer sedan träden att läggas ut enskilt på olika ställen med öppna ytor runtom i kommunen som död ved, vilket ger ny näring åt platserna. Svampen stubbdyna sprids däremot inte genom det förfarandet.

Parkenheten har också börjat planera planteringen av nya träd på platsen.