Svävande övergångsställe

Publiceringsdatum : 2018-10-16

I Gråbo finns nu ett nymålat övergångsställe som lurar ögat. När trafikanter kommer på Hjällsnäsvägen och närmar sig övergångsstället i korsningen mot Lundbyvägen ser de vita linjerna ut som om de svävar.

3D övergångstället har kommit till efter en medborgardialog med elever i projektet ”Skolvägarna i Gråbo”. Det handlar om att skapa händelser och aktiviteter på vägarna mellan de tre skolorna i Gråbo.

 

Minska farten

Det nya 3D övergångsstället är en del i skolvägen mellan Ljungviksskolan och Röselidsskolan. Syftet är att bilister ska uppmärksamma övergångstället bättre och sakta ner farten. Den optiska effekten kommer att bli bättre när den nylagda asfalten blivit ljusare.