Ta bort sjöodugliga båtar

Publiceringsdatum : 2020-04-03

Vi får en hel del frågor och synpunkter från invånare om båtvrak som finns runt om i kommunen. Äger du en sjöoduglig båt som inte längre går att använda? Ta bort båten från sjön eller vattendraget.

På flera platser runt om i kommunen ligger det övergivna båtar som ägare har lämnat kvar, både på land och i vattnet. Bara i Aspen, Säveån och Sävelången ligger det över 100 båtar som är sjöodugliga och till synes övergivna. Vi önskar framförallt att ägarna tar ansvar för sina båtar och inte lägger kostnaden för omhändertagande på kommunens skattebetalare.

Det är en tidskrävande process att ta hand om övergivna båtar. Lerums kommun får inte flytta eller slänga andra personers egendom. Om vi ska gå in med en sådan åtgärd måste vi, för att det ska gå rätt till, dokumentera och märka upp samtliga båtar. Efter tre månader ska vi göra en bedömning om båten ligger kvar oanvänd på samma plats. Då kan vi ta upp båten. Efter det måste vi förvara båten i minst sex månader, ifall någon uppsöker oss och vill ha tillbaka sin båt. Det är en både kostsam och platskrävande process.