Tänk efter före du besöker ett äldreboende

Publiceringsdatum : 2020-11-20

Smittan är åter bland den sköraste riskgruppen i samhället - det vill säga äldre multisjuka som bor och/eller vistas på äldreboende, inklusive korttidsgäster.

Nu har vi fått konstaterade fall, under denna andra våg, på ett äldreboende i kommunen. Alla berörda hyresgäster och närstående håller på att informeras.

Var och en av oss har ett stort ansvar, plikt och skyldighet att hjälpas åt för att stoppa och begränsa smittspridningen. Vi måste tänka helhet och ta ett individuellt ansvar.

Kommunens äldreboenden får många frågor vad ”undvika onödiga besök” betyder. Ett onödigt besök är när besöket inte är av sådan karaktär att det måste göras trots att det kan innebära risk för eventuell smittspridning till min nära och kära. En smittspridning som i sin tur kan spridas vidare till någon annans nära och kära på boendet.

Självklart ska du besöka din nära och kära som befinner sig i livets slutskede och/eller om ditt besök starkt minskar oron hos den enskilde. Kontakta gärna enhetschefen eller kontaktpersonal på det aktuella äldreboendet och diskutera ditt besök utifrån en individuell riskbedömning.

- Ditt personliga agerande och ställningstagande är avgörande för hur vi lyckas hantera, begränsa och stoppa smittspridningen. Tillsammans är vi starka och vi kommer att lyckas om vi alla tar ansvar. Tänk globalt, agera lokalt, vädjar Atosa Jakobsson, chef för särskilda boenden i kommunen.