Extremt låga vattennivåer

Publiceringsdatum : 2018-07-10

Bevattningsrestriktionerna för Floda och Tollered gäller fortsatt på grund av ombyggnationen av Floda vattenverk. I övrigt gäller uppmaningen att vi alla är ytterst restriktiva i vårt vattenanvändande. Lerums kommun VA-enhet har inte möjlighet att hjälpa till om din enskilda brunn sinat.

Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar även grundvattennivåerna i vissa magasin på en negativ trend. Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består. Det finns alltså ingen tillförsel av vatten att vänta under den närmaste perioden. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Stora naturvärden på spel 

Ett förbud innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar. Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

Läs mer om vattenläget i Floda och Tollered.