Tider för skolstart i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-08-13

Nu finns tiderna för när de olika klasserna börjar skolan tisdag den 21 augusti. Se på schemat när just din årskurs och skola börjar.

För att se schemat i bättre kvalitet kan du gå vidare till sidorna för gymnasium och grundskola.

Schema för grundskolorna och gymnasiet i Lerum.

Eleverna börjar läsåret 2018/2019 tisdagen den 21 augusti 2018 följande tider:

Område Floda

Alléskolan
år 6 kl 09.00
 år 7-9 08.30

Berghultskolan
F-klass 08.00
år 1-5 08.00

Centralskolan
F-klass 08.00
år 1-5 08.00

Hästhagenskolan
F-klass 08.10
år 1-5 08.10

Tolleredskolan
F-klass 08.20
år 1-5 08.20

Uddaredskolan
F-klass 08.00
år 1-5 08.00

Område Gråbo

Lekstorpsskolan
F-klass kl 08.30
år 1-8 kl.08.30

Röselidsskolan
F-klass kl. 08.30
år 1-9 kl. 08.30

Östad skola
F-klass kl. 08.40
år 1-5 kl. 08.40

Ljungviksskolan
F-klass kl. 08.30
år 1-9 kl. 08.30

Område Lerum

Almekärrsskolan
F-klass kl. 08.10
år 1-5 kl. 08.10

Aspenässkolan
F-klass kl. 08.20
år 1-5 kl. 08.20

Hulanskolan
F-klass  kl. 08.10
år 1-5 kl. 08.10

Knappekullaskolan
F-klass kl. 08.10
år 1-5 kl. 08.10

Grundsärskolan kl. 08.10

Stenkulan
F-klass kl. 08.30
år 1-6 kl. 08.30
år 7-9 kl.08.30

Rydsbergsskolan
år 6 kl. 08.30
år 7-9 kl. 10.30

Grundsärskolan kl. 08.30

Torpskolan
år 6 kl. 08.30
år 7-9 kl. 10.00

Du som har behov av skolskjuts till och från skolan och som inte har ett beslut sedan tidigare, glöm inte att skicka in ansökan. För dig som har skolkort från förra läsåret så gäller det till och med den 15 september. Skolkortet delas ut på respektive skola.

 

START FÖR LERUMS GYMNASIUM 2018/19

Skolstart tisdagen den 21 augusti

Uppropet för årskurs 1 är i Dergårdsteatern (bredvid biblioteket).
Elever i årskurs 2 och 3 träffas 8:30–10:00 i respektive klassrum. Se anslag vid ingångarna. Lunch serveras endast för elever i årskurs 1.

Uppropstider årskurs 1

Upprop klockan 10.00

• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Handel- och administrationsprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet

Upprop klockan 11.00

• Barn- och fritidsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Introduktionsprogrammen
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Gymnasiesärskolan

Utlämning av skolkort

Denna information gäller dig som har rätt till skolkort.
För elever som är folkbokförda i Lerums Kommun och studerar vid Lerums Gymnasium delas skolkort ut på skolan. Elever som är folkbokförda i Lerums Kommun och studerar i kommunal eller fristående skola i annan kommun hämtar sitt skolkort hos kommunens kundcenter KomIn. För höstterminen 2018 kan elever hämta sitt skolkort från och med den 6 augusti.