Tillfälligt staket för att skydda släntkrön från att rasa

Publiceringsdatum : 2021-01-25

Staketet längs norra sidan av Säveån, vid Åtorps udde i centrala Lerum, sätts upp för att skydda släntkrönet från att rasa och bland annat skada värdefulla naturvärden - kungsfiskare häckar årligen i slänten.

Staketet hindrar att bilar parkerar och belastar släntkrönet vilket skulle kunna orsaka sandras som därmed skulle förstöra häckningsplatsen och promenadstråket längs med udden.

Staketet ska inom kort bytas ut mot ett mer permanent trästaket.

Lerums kommun arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att kunna förstärka rasbranten och minska risken att Säveån äter sig igenom sandlagren.