Tillsyn av enskilda avlopp

Publiceringsdatum : 2019-04-11

Nu drar miljöenheten igång med årets tillsyn av enskilda avlopp. I kommunen har vi många enskilda avlopp som om de är bristfälliga läcker näringsämnen, kemikalier och bakterier till närliggande mark och vatten.

Under 2019 planerar vi att titta på cirka 200 anläggningar, vilket är ungefär lika många som förra året. Nu under våren har vi fokus på områden med tätare bebyggelse och där det finns en hälsorisk med små avstånd mellan avlopp och enskild vattentäkt bland annat Tolsjöhult, Ryggebol och Östra Drängsered och områden där det finns en förhöjd risk på grund av närhet till allmänna vattenverk eller nära badplats.