Tobaksfria dagen – att stödja de som vill sluta med tobak

Publiceringsdatum : 2021-05-28

WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat ”Commit to Quit”, och syftar till att stödja de som vill sluta med tobak.

I december 2020 lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen ”Commit to Quit”, som också är temat för World No Tobacco Day 2021. Kampanjen ska pågå under ett års tid och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att bli av med sitt tobaksberoende. WHO erbjuder tips och motivation till tobaksbrukare som vill sluta samt informerar om hälsovinsterna med att lyckas. Ett resultat av Covid-19-pandemin är att miljontals tobaksbrukare runtom i världen uppger att de vill sluta.

Tobaksfria dagen uppmärksammas måndag 31 maj 2021.

Läs mer om Tobaksfria dagen.