Sjuka träd i Seatons allé fälls

Publiceringsdatum : 2019-04-23

Under veckan tar parkenheten i samråd med Länsstyrelsen ner tre stycken sjuka träd i Seatons allé. Träden fälls eftersom de har visat sig vara sjuka.

Då träden fälls kommer vägen stundtals att stängas av för fordonstrafik, och flaggvakter är på plats för att dirigera den trafik som passerar. 

Nya träd planteras under senhösten 2019.