Återstående svampangripna träd i Seatons allé fälls 25 september

Publiceringsdatum : 2018-09-13

De svampangripna träden som i våras inte kunde fällas eftersom häckande fåglar hade byggt bo i träden, fälls istället 25 september.

Så länge arbetet pågår stängs vägen av, vilket medför att trafiken dirigeras om med hjälp av skyltar och flaggvakter. Arbetet beräknas ta en arbetsdag. 

För att läsa om varför träden fälls, se Mer information nedan.