Trädbeskärning vid Alingsåsvägen påverkar trafik

Publiceringsdatum : 2020-11-03

Onsdag 4 november mellan klockan 9-15 pågår arbete med träd vid Alingsåsvägen i Stenkullen, i höjd med brandstationen.

Ett bilkörfält stängs av och det andra regleras med flaggvakt. Även gång- och cykelvägen regleras med flaggvakt. 

Det har ramlat ner grenar från träden på gång- och cykelvägen. Fyra av ekarna behöver beskäras och ett av träden är dåligt och behöver tas ned.