Trädfällning vid kraftledning i Floda

Publiceringsdatum : 2020-01-15

Idag fäller Svenska kraftnät ett 50-tal träd längs nuvarande kraftledning i Oryd och västra Floda. Anledningen är att säkra befintlig ledning från nedfallande träd som kan innebära elavbrott.

Träden är sedan ett år tillbaka märkta. Samtliga träd fälls idag och forslas bort senare. Alla träd som ska fällas finns på kommunens mark.