Trädinventering vid kraftledning i Stenkullen

Publiceringsdatum : 2020-02-06

Nu är det dags för nya skogsbesiktningar i kommunen. Veckan efter sportlovet (vecka 8) börjar Vattenfall Services Nordic AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB skogsbesiktning kraftledningen Stenkullen-Lärje i Stenkullen.

Skogsbesiktning innebär att Vattenfall kommer att mäta och med en färgprick märka ut träd som står utanför engångsersatt område och som nu eller till nästa besiktning kan bli farliga för nätets driftsäkerhet. Fastigheter som berörs är: Tollestorp 6:3, Tollestorp 1:9, Berg 1:1, Berg 1:77, Tollestorp 6:2, Stillestorp 1:2, Marken 1:16 och Ytterstad 5:2.

På vissa fastigheter kan det finnas gagnvirke i skogsgatan som växer på engångsersatt område, vilket kommer att fällas i samband med avverkning av kantträden. För fällda träd utanför engångsersatt område utgår ersättning.

För frågor

Projektledare Peter Johansson
Vattenfall Services Nordic AB
Tel: 072 - 229 46 22