Persontrafiken omdirigeras på Seatons allé 11 april klockan 9-15

Publiceringsdatum : 2018-04-10

Första delen på Seatons allé, direkt efter Strandvägen, är avstängd imorgon onsdag 11 april klockan 9 -15. Personbilstrafiken omdirigeras och får istället åka via Kievernäbbsvägen och Länsmansvägen i båda riktningar.

Tung trafik som exempelvis lastbilar kommer att släppas igenom. Flaggvakter och skyltar kommer finnas på plats för att dirigera trafiken. 

Vägen stängs av under dagen eftersom de sex sista sjuka träden ska tas ned i allén. Läs nedan under Mer information om varför kommunen tar ner träden.