Trafikverket bjuder in till samråd om Vändspår Floda/Lerum

Publiceringsdatum : 2018-05-03

Onsdagen den 16 maj, klockan 18.00 bjuder Trafikverket in till samrådsmöte i Gradängsalen på Lerums gymnasium.

Vändspåret som Trafikverket planerar för ska skapa förutsättningar för ökad tågtrafik på Västra stambanan under högtrafikperioderna morgon och eftermiddag. Syftet är att uppnå ökad kapacitet genom effektivare vändningar, stationsuppehåll och förbigångar.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Alla frågor och synpunkter ska därför skickas till Trafikverket, inte till kommunen.

Samrådsunderlaget och mer information om projektet finns att läsa på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/vandspar-Floda-Lerum