Trafikverket bygger om Drängsereds plankorsning

Publiceringsdatum : 2020-07-27

Trafikverket kommer att genomföra arbeten vid järnvägsövergången vid Drängsered med start första veckan i augusti och därefter under tiden 17 augusti-11 september.

Plankorsningen Drängsered kommer att byggas om med bomanläggning samt förbättrad belysning för att öka trafiksäkerheten.

Information finns att hämta på Trafikverkets hemsida.