Trafikverket byter tågväxlar i Floda

Publiceringsdatum : 2021-06-22

Från 15 maj till 19 juli byter Trafikverket växlar vid Drängsered i Floda. Anledningen är förbättrad driftsäkerhet. Det innebär bland annat bullrande arbeten, främst nattetid, och att vi stänger av en plankorsning under fem dygn.

De två återstående växlarna ligger söder om Floda station, och dem kommer Trafikverket att byta ut i höst. Arbetet kommer då inte att störa dig som bor i Drängsered. Tågtrafiken kommer att vara avstängd 2–6 juli i samband med växelbytet. Se tågbolagens information om planerad ersättningstrafik.

Så påverkas du som bor i närheten

Den 2-6 juli genomförs bytet av växlarna vilket innebär att:

  • Du som bor nära spåren kan komma att störas av buller, både dag och natt, när de befintliga växlarna tas ner och spårriktningsfordon lägger de nya växlarna på plats.
  • Plankorsningen stängs av vid Drängsered. Du som vill ta dig till badplatsen får då korsa spåren vid Floda station eller vid plankorsningen norr om Drängsered i stället.
  • Parkeringsplatsen vid Trastvägen stängs av 1-7 juli.
  • Den 3 juli är det begränsad framkomlighet från korsningen Sävegårdsvägen/Trastvägen ner mot avstängd plankorsning.