Trafikverket byter växlar i Floda för bättre driftsäkerhet

Publiceringsdatum : 2021-05-07

Från 15 maj till 19 juli kommer Trafikverket att byta växlar vid Floda, från Floda station och österut en bit förbi Drängseredsbadet, för att förbättra driftsäkerheten. Det innebär bullrande arbeten, delvis även nattetid, och att Trafikverket stänger av en plankorsning under fem dygn.

Den 2–6 juli kan du som bor nära spåren komma att störas av buller, både dag och natt, när spårriktnings-fordon lägger växlarna på plats.

Under perioden 2–6 juli kommer Trafikverket även att stänga av plankorsningen vid Drängsered. Du som vill ta dig till badplatsen får då korsa spåren vid Floda station eller vid plankorsningen norr om Drängsered i stället. Trafikverket kommer att sätta upp information när plankorsningen är avstängd på anslutande vägar till korsningen. Arbetet kan även komma att medföra begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafik på strandpromenaden.

Växelbytet som Trafikverket gör under hösten kommer inte att störa dig som bor i Drängsered.

Nästa vecka kommer närmast berörda att få ett informationsblad i sina brevlådor och information kommer att sättas upp vid berörd korsning. Samma information skickas ut igen i juli, strax innan det mest störande arbetet påbörjas.

Så påverkas tågtrafiken

Tågtrafiken kommer att vara avstängd 2–6 juli i samband med växelbytet. Se tågbolagens information om planerad ersättningstrafik.