Trafikverket sätter upp stängsel utmed järnvägen i Floda och Norsesund

Publiceringsdatum : 2021-05-04

Under 2021 kommer Trafikverket utföra stängselåtgärder längs med järnvägen för att förhindra olyckor och obehöriga i spår.

Klicka här för mer information om projektet stängsling vid järnvägen.