Tryggare samhälle i vardag och kris

Publiceringsdatum : 2020-01-08

För att ha ett tryggare samhälle ska varje kommun göra en analys av risker och sårbarheter som kan inträffa i kommunen och hur extraordinära händelser och höjd beredskap kan påverka kommunens verksamheter och det geografiska området. (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)

Genom att analysera risker, sårbarheter och arbeta förebyggande har kommunen större förmåga att minska risken för större skador om något händer.

Lerums kommun har prioriterat att arbeta förebyggande inom följande områden under mandatperioden 2018-2022: IT-haveri, storm/väderhändelser, skred och långvarigt strömavbrott. Du kan läsa Lerums kommuns risk- och sårbarhetsanalys via länken nedan. Där finns också en broshyr att ladda ner.