Enkät om tryggheten

Publiceringsdatum : 2020-10-09

Lerums kommun arbetar tillsammans med polisen, Västtrafik, Alingsås, Herrljunga och Vårgårda kommuner för att skapa säkra och trygga stationsområden. Nu finns det en enkät om tryggheten på stationsområdena. I Lerums kommun handlar det om de båda stationerna Floda och Lerum.

Enkätens syfte är att ge alla som någon gång är på eller passerar igenom något av stationsområdena en möjlighet att påverka tryggheten. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att lämna sina åsikter.

Ökad trygghet

Frågorna fokuserar på om det finns någon särskild plats på stationen där vi kan öka trygghet och säkerhet.

Din upplevelse är viktig

Kunskap om hur man skapar trygga och säkra platser har förbättrats avsevärt de senaste åren. Medborgarnas upplevelser är en viktig del i kartläggningen.

Två stationer i Lerums kommun

Vårt arbete fokuserar på fem stationsområden i de fyra kommunerna. I Lerums kommun är det två stationer, Lerum och Floda. Arbetet sker över kommungränserna eftersom det är ett gemensamt lokalpolisområde och våra medborgare ibland reser över kommungränserna.

Svara på enkäten

Enkäten är öppen 9-23 oktober 2020. Klicka på den här länken för att svara på enkäten.