Två Leaderprojekt har beviljats i kommunen

Publiceringsdatum : 2016-10-13

Utveckling av besöksnäringen i Göteborgs Insjörike samt nya gröna mötesplatser i Sjövik har beviljats medel i den nya programperioden för Lokalt ledd utveckling (Leader).

EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike beviljar 2,3 miljoner kronor till två nya projekt för att utveckla landsbygden.

Båda i Lerums kommun

Beslutsgruppen för Göteborgs Insjörike beviljade den 12 oktober medel till två nya projekt för att utveckla landsbygden i kommunerna som ingår i området Leader Göteborgs Insjörike (Lerum, Alingsås, Härryda och Partille). Nedanstående två projekt beviljades medel:

Projektnamn: Tillväxt Göteborgs Insjörike

Projektägare: Härryda kommun Syfte: Kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille vill tillsammans med företag och föreningsliv arbeta för att förbättra besöksnäringen i kommunernas gemensamma geografiska område.

Projektet vill bl a arbeta med kompetensutveckling, paketering och ett ökat nätverksbyggande. Projektet syftar framförallt till att stärka och utveckla aktörer inom besöksnäringen för att de bättre ska kunna möta framtidens besökare.

Fokus för projektet kommer att ligga på vissa turismområden. Exempelvis: ”Mat och dryck”, ”Natur”, ”Trädgård” samt ”Uppleva och Bo”, men dessa områden fastställs först efter en kartläggning i början av projekttiden. Målet är bl a att ta fram 10-12 besökspaket som ska vara ”Sverigemogna*” eller Nordenmogna*”.

Beviljade medel från Leader: 1 676 375 kr För mer information om projektet så går det bra att kontakta Åsa Qvist Ek, näringslivschef på Lerums kommun, telefon 0302-52 15 58 alt. 0761-28 15 50 eller Frida Barrett, internationell samordnare, Härryda kommun telefon 031-724 63 04 alternativt Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel: 031-44 20 20

Projektnamn: Östad Kyrkopark och Torins Trädgård 

Projektägare är Stora Lundby Östad pastorat. Syftet är att genom att anlägga en trädgård, återskapa en park och bygga ett växthus vill man skapa en trygg och intressant mötesplats för både gamla och nya Sjöviksbor. Dessutom vill man tillgängliggöra naturen genom t ex att pilgrimsleden - som går från parken till skolstigen - röjs upp, breddas, görs ljusare och förses med fler sittplatser. Utöver detta vill man även skapa utkiksplatser och bygga vindskydd. Skyltar med natur och kulturinfo kommer att placeras ut på lämpliga ställen.

Projektet skall också arrangera aktiviteter på området i form av bl a föreläsningar och visningar av park och trädgård. Beviljade medel från Leader: 642 645 kr.

EU:s landsbygdssatsning

Leader Göteborgs Insjörike ingår i EU:s landsbygdssatsning som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Kommunerna Lerum, Alingsås, Partille och Härryda ingår i programområdet för Göteborgs Insjörike. För mer information vänligen gå in på www.goteborgsinsjorike.se.

Mer information

För mer information om projektet så går det bra att kontakta kyrkoherde Mattias Algotson på telefon 0302-49 61 10 eller 0721-80 91 10 alternativt Martin Dahl, verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel. 031-44 20 20.