Två miljoner i upphandlingsskadeavgift

Publiceringsdatum : 2018-03-13

Förvaltningsrätten har beslutat att Lerums kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om två miljoner kronor. Därmed sänker förvaltningsrätten Konkurrensverkets krav på tre miljoner kronor i skadeavgift.

Konkurrensverket ansökte om att förvaltningsrätten ska besluta att Lerums kommun ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Till stöd för sin ansökan anför Konkurrensverket att Lerums kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att den 8 december 2016 ingå avtal om uppförande av 30 stycken lägenheter med BoKlok Mark och Exploatering AB (BoKlok) utan föregående annonsering. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling enligt Konkurrensverket.

Lerums kommun har hela tiden hävdat att man gjort det som staten och den unika flyktingsituationen, med kulmen hösten 2015, krävt – byggt bostäder. EU-kommissionen har konstaterat att flyktingkrisen är en situation där upphandlande myndigheter inte i god tid i förväg kunnat veta hur många asylsökande den skulle behöva ta hand om. EU-kommissionen har också konstaterat att direktupphandling kan tillämpas i frågan om bostäder eftersom det råder exceptionella omständigheter.

-          Vi vill bidra till att de personer som har tagits emot av vårt land får en bra start med sina nya liv i Sverige. Vi tog vårt ansvar när flyktingströmmen kom. Vi tog vårt ansvar när staten införde bosättningslagen. Ändå straffas vi, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande. Alternativet, att göra som vissa kommuner, att vägra ta emot sina anvisningstal, utan att några som helst sanktioner kan vidtas, har inte varit aktuellt för Lerums kommun.

I Lerums kommun har kommunstyrelsen beslutat att hälften av de lägenheter som byggs, för kommunens allmännyttiga bostadsbolag AVAB, hyrs ut till nyanlända och hälften går till övriga bostadsmarknaden. Kommunstyrelsen har också beslutat att försöka bygga i alla kommunens tätorter. Syftet med beslutet om 50/50-fördelning är att uppnå bättre integration.

Det är ännu inte klart om Lerums kommun kommer att överklaga domen.